Styrelsen

STYRELSEN 2021

Frida Martinsson

Ordförande

Theo Nguyen

Ordförande aktivitetsutskottet

Ellen Lindholm

Kassör

Olivia Larsson

Vice ordförande

Lisa Lönnehed

Ordförande

sociala utskottet

Cajsa Bruno

Ordförande PA-dagen

Anna Uhrberg

Ledamot

Jenny Fredriksson

Sekreterare

Patrik Ljunggren

Ordförande utbildningsutskottet

Björn Rolander

Ordförande välkomstveckan

Mia Kostoska

Ordförande kommunikationsutskottet

Kontakta oss