Styrelsen

PAX STYRELSE

Hej!


PAX studentförening har en fantastiskt gemenskap där det finns en plats för alla. Att engagera sig i PAX bidrar till så många härliga saker. För det första är det otroligt roligt att göra något utanför studierna. För det andra skapar man kontakter och möjligheter inför framtiden. Hos många arbetsgivare ses det dessutom som en stor merit att vara driven och engagerad under studietiden. För det tredje och det kanske allra viktigaste, …det skapar otroliga minnen och vänner för livet!


Styrelsen tillsammans med utskotten anordnar blandade aktiviteter under året, allt för att ge medlemmar ett mervärde under studietiden. Vill du också engagera dig kan du gå med i ett utskott för att få chans att påverka och planera årets aktiviteter. Eller så söker du till styrelsen 2021, detta görs under höstterminen med hjälp av en valberedning. Hör av dig till någon i styrelsen om du vill veta mer.


Det krävs ingen som helst erfarenhet eller kunskap för att vara engagerad i PAX, alla som är medlemmar i föreningen och läser Personal och Arbetslivsprogrammet är välkomna!


Med vänliga hälsningar,

Ordförande
Ida Gunnarsson

MÖT STYRELSEN

KONTAKTA OSS: